2012. november 19., hétfő

Sansa: Adj egy katonát! (1.)Talán ez év első felében került szóba egy beszélgetés során, hogy zombi és ember közötti szexuális aktust akár komolyan is bele lehetne szőni egy sztoriba. Persze elhülyéskedtük a témát, de azért megszületett a fejemben egy ötlet, és eljött az ideje, hogy elkészítsem folytatásos novella formájában. Ez afféle búcsú is az írástól, ha már elkészítettem hat regényt, és ezzel felforgattam a normális sorrendet (azt mondják, novellákkal vagy fiction írásokkal szokás elkezdeni egy „írói karriert”, legalábbis az a megszokott, mielőtt saját fába vágnánk a fejszénket), azért még tehetek egy utazást egy másik világban. 

A novella nyelvezete, az események sok helyen 18+-os korhatár besorolásra érettek, úgyhogy kéretik CSAK FELNŐTT érdeklődőknek belepillantani. Kétnaponta tervezem feltenni az újabb részeket, de novellának készül, így nem hiszem, hogy öt-hat bejegyzésnél hosszabbra fog nyúlni, maga a cselekmény és a személyiségtorzulás sem kíván szerintem nagyobb terjedelmet (azért is időzítettem több évvel a Jóslat utánra az eseményeket). 

A másik oka a helyzetnek, időnek, hogy már-már betegesen érdekel a „sok-idegen-egy-helyre-zárva-kényszerhelyzetben” alapfelállás. Mindig szerettem volna egy ilyen történetet. 

Ez egy Holtak világa ihlette fanfic, nem ismerem Dávid és Richárd szándékait, hogy milyen sorsot szánnak a túlélőknek, úgyhogy ez az én verzióm. Ami a karaktereket illeti, egyedül két személyt hagytam életben az én évekkel a Jóslat után játszódó novellámban: Andrist és Andit. A személyiség problémáját, hiszen én pusztán olvasóként ismerem a karaktereket, úgy próbáltam áthidalni, hogy tudom, a Jóslat idején a fiatal felnőttek még a „civilizált” arcukat viselték. Eltelt öt év, öt szükségkörülmények között, folyamatos feszültségben leélt év. 
„Ó igen, a gonoszság, ahogy két ezredévenként szabályos egyhangúsággal szokta, telítődött, s alighogy elérte a harmatpontot, kicsapódott, és természetes idegmérgeivel bénadöglést bocsátott az emberiségre.”

Határ Győző: Éjszaka minden megnő

1.

            Igyekezett kizárni a tudatából a szobát, és mindent, ami a háta mögött zajlott. Andris merev tartással szobrozott az ablaknál immár órák óta. A távolban oszlani látszott a köd, amely nem engedett túltekinteni a szélső B barakk kerítésének rácsain, nem mintha a talaj közeli, szétkavarodó lisztpermetben fel-feltünedező csupasz sziklákon bármi látnivaló akadt volna. Kilométerek távolában kezdődik a ritkás erdőség, akkor is pusztán sejteni lehet az első törzseket, ha odakint egy szem felhő nem piszkítja az eget. Hallotta Roland nehézkes szuszogását, ahogy a férfi a felszökő lázával, légszomjával küszködik, és hallotta Kokszos lépteinek lassú koppanásait, amikor a fal melletti asztalon heverő táskájához sétált. A rákövetkező nejloncsiripelésből levonta a következtetést, hogy Kokszosban szemernyi tapintat sincs: a falhoz bilincselt Roland közel huszonnégy órája nem evett, nem ivott, ő meg előkaparja az elmaradhatatlan fél tábla szalonnáját, hogy aztán úgy tömje a pofájába, mint hülyegyerek az első randi előtt a tic-tacot.
Roland súlyos szuszogása felgyorsult.
            - Ne csináld, haver! Egész éjjel nem ettem..
Kokszos válaszul tele szájjal felröhögött.
       - Legalább egy korty vizet adj – próbált alkudozni Roland. Nem csengett túl sok remény a hangjában.
Andris úgy érezte, mintha az odakint szétszéledő lisztpermet a szájában vert volna tanyát. Nem fordult hátra, kiszáradt ajakkal küszködve azzal, hogy hivatalosan semleges maradjon a hangja, közbeszólt:
              - Adj neki, Jani. A társunk.
           - Egen? – bődült vissza Kokszos. – Csináld a dolgod, Andris, és ne ugass az enyémbe! Ez itt nem a társunk, csak egy nyavalyás zombi! Igaz, hulla? Éhes vagy? – a szalonna koppant az asztalon, Andris a tükröződő üvegben látta, hogy Kokszos feltűri terepszínű ingének ujját, majd Roland felé mutogatja az alkarját. – Kérsz egy katonát, Roli? Hm, megkóstolnád Jani bácsit? 

Undorító vagy – már az ajkán volt a megjegyzés, de inkább nem mondta ki. Nem érne el vele semmit: Kokszos Jani az atyaúristen, a négy blokk helyi fenegyereke, és még hatalommal is bír. Andris kivételezett helyzetben van, az elsők között volt a mentési időszakban, amikor ez a nyavalya rászabadult a világra, ha közbeszólna, vitatkozni kezdene, csak Roland szívná meg. Kokszos ellene nem tehet semmit a szájkaratén kívül, de ha Andris felbőszíti, majd véletlenül nem a megfelelő helyen és időben ereszti a golyót Roland testébe, és a fiú, aki nemrég még együtt állt sorba velük az ebédlőben, akinek ugyanolyan álmai, reményei vannak még, mint nekik, és most a halálára vár, megfosztatik a gyors vég lehetőségétől.
            - Mi van, nem kell? Finom husika.
Andris az ablakon túli világdarabkába kapaszkodott a tekintetével, és legszívesebben a fülét is befogta volna. Két napja együtt kártyáztatok, és röhögtetek az ezeréves vicceken, te seggfej! A gondolatra görcsösen ráfeszültek az ujjai a jobbjában szorongatott noteszre. A távolba vesző, kiirtott erdő fatörzscsonkjai között alig kivehető, délibábként remegő alakok bóklásztak. A mozgásukból Andris azonnal megállapította, hogy élőhalottak. Talán ketten-hárman lehettek, a messzeségből nem tudta biztosan. Nem feléjük tartottak, úgy festett, céltalanul és véletlenül kerültek ilyen közel a Bárka határához, de a csendesen tornyosuló épület nem ébresztette fel a vadászösztönüket. Nem bántják egymást. Azok ott odakint nem rúgnak a saját fajtájukba. Andris elhessegette volna a felötlött gondolatot, de a hangok a szobában, Kokszos bivalyerős állkapcsának monoton kérődzése a szalonnapörcön, Roland hisztéria közeli lélegzetvételei, a csövön megcsikorduló bilincs fémes nyivákolása nem engedték, hogy elhaljanak a fejében a visszhangok: azok odakint legalább egymást nem marják meg, míg ők…
Öklendezés törte meg a siralmas neszeket, Andris karján megfeszültek az izmok.
            - Jegyezd fel, töki: vérhányás, utolsó stádium – Kokszos arrább taszította a szalonnáspakkját, a fém kattanása jelezte, hogy kibiztosította a fegyverét.
Roland felköhögött, majd hányingertől elcsukló hangon könyörögni kezdett:
            - Még élek! Kérlek, még én vagyok, én vagyok… Nem vagyok zombi! Hadd… hadd búcsúzzak el Nóritól, csak egy kis…
            - Az előbb még éhes voltál – vigyorgott Kokszos. – Adok egy kis emészteni valót.
A lövés beledörrent a késő délelőtti csendbe. Andris tarkóját hideg permetcsepp borzongatta meg. Szabad kezével belenyúlt a farmerja zsebébe, előhalászott egy zsebkendőt, és letörölte a bőrére tévedt, parányi vérpermetet. A tekintete még mindig a távolt bűvölte, mintha megbabonázta volna az a néhány vándorló élőholt a horizont peremén, oda sem figyelve ejtette a padlóra a zsebkendőt.
            - Egy szemétláda agyzabálóval kevesebb – mondta Kokszos.
Andris szabadulni vágyott, a közöny, az elégtétel, a rombolás gyönyörének rezgése a másik szavaiban undorral szorongatta, felemelte a noteszét, és anélkül, hogy hátrafordult volna, hogy odamenjen az asztalhoz, és normális körülmények között jegyezze fel a halál beálltának idejét, az ablak előtt állva, tekintetét többször a távoli alakokra emelve írta be szűkszavúan az eseményeket: Kovács Roland, 23 éves férfi, A barakk, a tegnapi élelemszerző portya során megfertőződött, és 23 órai karantén után megtörtént az átváltozás, majd a likvidálás. 11:40. Amikor végzett, becsapta a könyvecskét.
Nem nézett a halottra, az ajtó felé menet mindössze Kokszos fénylő bőrű képén siklott át a tekintete, a noteszt távolról hajította az asztalra. De azért - bármennyire kerülte is, hogy szemügyre kelljen vennie – a látóterének szélére odatolakodott a padlón csillogó, nyálkásszürkés agyvelődarab egyik halma.
            - Szólj, hogy küldjenek fel valakit takarítani – vetette oda neki Kokszos.
        - Szólj te! – felelte Andris. Hirtelen villant fel a fejében a kép. Látta magát, amint nyugodtan odalép Roland testéhez, lehajol, a fejéből maradt masszába túr, majd a markában a fiú koponyából kimert agyvelejével Kokszos elé sétál, és legyömöszöli a fickó torkán. Nem tette meg, de a gondolat olyan erős, olyan hívogató és ingerlő volt, hogy megszaporázta a lépteit, mielőtt csakugyan elveszíti a mozdulatai felett az uralmat. Kokszos Jani egy tapló, ez tény. De a szabályok szerint jártak el, még ha a szabályok nem is beszélnek arról, hogy mekkora tapírság verbálisan (olykor tapasztalta: fizikálisan is) beledöngölni utolsó óráik során hajdani társaikat a padlóba.
Nem bántják egymást. Azok ott odakint nem rúgnak a saját fajtájukba.
            - Ha keresnek, az étkezőben leszek – köszönt el színtelen hangon, majd kinyitotta az ajtót. Kokszos Jani utánamorrant:
            - Tudom, napirendbuzikám.
          - Baszódj meg! – Andris bevágta az ajtót maga mögött, így Kokszos valószínűleg nem hallotta ezt a megjegyzését. 


Napirendbuzi.
Andris tudta jól, hogy ez az egyetlen, a szigorú napirend, ami megóvhatja attól a kórtól, amely a túlélők felé nyújtogatja láthatatlan csápjait. Negyedik éve élnek a Kékestetőtől nem messze ebben a bunkerben. Kitörni innen? Hova? Odakint már remény sincs arra, hogy az élőhalottak egyszer valamikor a jövőben méltóztatnának bomlásnak indulni, vagy netán a fogyatkozó emberiség megcsappanó agyvelejének köszönhető diéta miatt éhen vesznének. Tervek, célok, álmok és életutak estek csapdába ebben a mesterséges burokban. Ha nem ragaszkodnának a szigorú napirendhez, a tettetéshez, hogy élnek, akkor akár ki is mehetnének felkínálni magukat az értelemnélküli örökkévalóság két lábon járó angyalainak. Ha nincs időbeosztás, nincsen külső fegyelem, előbb-utóbb megkergülnek. Andris naponta tapasztalta, mivé korcsosítja az embereket ez a kiúttalan semmi, a monoton hétköznapok, a kényszerű összezártság, odakint a biztos halál (halhatatlanság?) fenyegető közelsége. Nem tartotta különösnek Kokszos viselkedését, sőt, Kokszos ma kifejezetten a békésebbik arcát mutatta Roland felé – ha bal lábbal kel, bizonyára felvesz egy kesztyűt, és cipóra veri a képét, mielőtt az átváltozás kezdetét veszi. Emberség, részvét? Ugyan kérem, ebben a helyzetben nem várhatóak efféle finomságok.
Andris az órára nézett: 11:50. Tíz perce van átérni az étkezőbe. Tíz perc arra, hogy az őr a blokk szélén átnézze, nem harapta-e meg Roland a karanténban, és ha bármiféle friss karcolást talál rajta, díszkísérettel vitesse vissza abba a szobába, ahol majd ő is huszonnégy órán át bizonygathatja a fűtéscsőhöz bilincselt jobbal, hogy egy zombi sem került nyálközelbe a horzsolásával. Talán ezért olyan kevés a verekedés, ezért elégszenek meg ordibálással a forgó szemű idegkimerültek. A Bárka négy blokkból áll: átjutni egyikből a másikba csak átvizsgálás után lehet.
De lassan ez sem akadályozza meg a túlélőket, hogy elharapják egymás torkát.
Andris elindult az étkező irányába, és közben abban reménykedett, hogy sikerül elüldöznie azt a két ismétlődő gondolatot: a távolban poroszkáló, egymásról tudomást sem vevő zombikat, és azt, ahogy letuszkolja Kokszos gigáján Roland vérmaszatos, csontszilánkoktól durva tapintású szürkeállományát.
Talán ő is kezdi elveszíteni a józan eszét?


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése