Időrendi áttekintés (GK)

 (A menekülés évéig, egységes történelem)

Kb. 1900 – 2300.
A technikai- tudományos fejlesztések, felfedezések időszaka.

2090.
Egységes államba olvad az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Ázsia. Két év múlva a Föld maradék független országai is követik példájukat. /EOSZ/

2103.
Kapcsolatfelvétel a pavonis sapiensnek nevezett idegen civilizációval.

2102- 2110.
A társadalom egy főre jutó fogyasztása eléri a maximumot, ami gyökeres változtatások nélkül nem fokozható tovább. Első nyílt kísérletek az intellektualizmus, vallás, eszmerendszerek visszaszorítására.
Ezzel egy időben egyre többen lesznek a magukat felvállaló, „spirituálisan felébredt” polgárok.
A kormány hivatalosan tagadja, elítéli a Vízöntő kori, új eszméket, nyílt gyakorlásukat szankcionálja. Titokban viszont létrehoz egy kormánynak dolgozó szervezetet, melynek tagjait speciális, ESP-érzékelőkkel látnak el. Feladatuk a  felébredtek kiirtása. /ADF – Auto da fé /

2107.
Az EOSZ elnökének halála, utóda a radikális gondolkozású Alfredo Gottingem, aki már nyíltan engedélyezi és propagálja a vallási meggyőződésüket vállaló polgárok kiközösítését, majd későbbi kivégzését.

2108.
Bár a pavonisok ígéretet tettek az EOSZ kormányának, hogy a Föld belügyeibe nem avatkoznak bele, mégis, Sandra Manul kérésére, egy csoport rendelkezésére bocsátják a hipertér-technológiához szükséges háttértudást.

2108.
A Menekülés éve. Az első kolónia elmenekül a Földről.
A kormány ennek hatására megszakítja a kapcsolatot a pavonisokkal.

2108.
Első kirajzás

(Terrai Császárság - Prentiest)

2260-tól
Második kirajzás (exodus)
A pavonis technológia törvénytelen eszközökkel való megszerzése (pszichohackerek), a látszólagos béke időszaka alatt.

2270-2340.
A pavonis háborúk

2333.
Bellatrix Alhabor tábornok az Erydani nevű börtönkolóniára kerül emberiség elleni bűncselekmények miatt. Itt néhány - a pavonisok oldalára átállt -  emberrel szövetkezve megkísérli megmenteni az idegenek egy apró, megmaradt csoportját.

2345.
Az EOSZ hivatalos neve ettől az évtől fogva Terrai Császárság. (A Földről elszabadulni képtelen, anyagilag teljesen ellehetetlenített csoportok belharcai következtében az anyabolygó lakhatatlanná válik – atomháború-)
A Császárság új központja a Prentiest nevű bolygó.

2390.
Kapcsolatfelvételi kísérletek Bubastisszal. A hajdani menekültekből lett birodalom elzárkózik a Császárságtól.

3034.
Bubastis megtámadása. Vereség. Ismét megszakad a kommunikáció a két birodalom közt.

3625.
Prentiest – Bubastis háború.

3698.
Esélyegyenlőségi törvény. Megszűnnek a korábbi nemesek, valamint a férfiak jogelőnyei.

 (Bubastis)

2143.

Bubastist birtokba veszik, és megkezdődik a terraformálás. Új időszámítás bevezetése. / innentől A. E. 8943./

8943 – 9300.

A terraformálás időszaka.

Az utolsó években elkezdődik a másik négy csillagrendszer gyarmatosítása /Birman, Mouvement, Écoulé, Invetion/

9215. szeptember 12.

Cat Turney Chatrine Therton néven megszületik a Ptah-Noit Terraformáló Állomáson.

9232.

A dattara nevű génmódosított gabona kifejlesztése, ami magas tűrőképessége miatt hamarosan megszünteti az élelmezéssel kapcsolatos problémákat. Dr. Cat Turney genetikus fejleszti ki.

9233.

Dr. Cat Turney lesz Bubastis utolsó demokratikusan megválasztott főkormányzója.

9235 – 9240.

Turney illegális emberkísérletei egy új, mentalista uralkodótestület létrehozására. /lonecatek/.

9253.

Az első, hivatalos kísérlet. Az első lonecat, Shai Kerasher átalakítása.

9253-tól

A demokratikus kormányzás megszűnik, dr. Cat Turney a Bubastisi Gárda segítségével átveszi a hatalmat.

Az egyensúlytörvény életbe lépésének éve, Turney új alapokra helyezi a társadalmi berendezkedést.

Az egyensúly bevezetése után a lonecatek, mint új uralkodótestület kezébe adja át a hatalmat. Bubastist innentől fogva ők irányítják, szószólójuk, és egyetlen kapcsolatuk a külvilággal a főkormányzói tisztséget betöltő személy.

9834.

Prentiest megtámadja Bubastist, a lonecatek megsemmisítik a Császár

flottáját.

10 292. december 5.
Kha-ra Noire (a későbbi Sötét Hórusz) Tefnut városában megszületik, Isis Noire és Nofer-ba-ra Rusho első gyermekeként.

10 305. /’305/

Maoly Dant Firstcat első tárgyalási kísérletei a Császársággal. Főkormányzója, Ma’at Grandhomme az első Bubastisi állampolgár, aki hivatalosan utazik Prentiestbe. Korábban csak illegális határátlépések voltak.

Sikertelen egyezkedések.

’318.

Ideiglenes megegyezés a két birodalom között megszületik a turizmus és a kereskedelem lehetősége.

Az új Firstcat, Nekhti Starr (Kha-ra Noire)  ismételten lezáratja a határokat.

Nekhti egyeduralmi törekvései során lemészárolja a lonecateket.

A határlezárások következtében lázongások törnek ki. A Velton egyetem seenecheinek tüntetése után ismét demokratikusan megválasztott kormány alakul, a Szenátus.

A lonecatek ettől fogva kizárólag a védelmező szerepet töltik be a birodalomban.

’318 – ’425.

Felszínes béke és kereskedelem a két birodalom között, amit néha ideiglenes határlezárások és konfliktusok jellemeznek.

’425.

Prentiest hadüzenet nélkül megtámadja Bubastist, a lonecatek nem vállalják népük védelmét